Vyhlášení Jihočeského MTB poháru 2019

Zdravíme příznivce, ale hlavně vítěze kategorií a vítězné týmy  Stevens JČ MTB poháru 2019. Vyhodnocení poháru bude letos v Písku v restauraci U Srnků na Hradišti dne 27. 9. Od 17.00 hodin budeme vyhlašovat dětské kategorie a kategorii juniorů  a od 19.00 hodin budeme vyhlašovat kategorie mužů, žen a týmovou soutěž. Připravíme občerstvení a doprovodný program.  Věříme, že se letošní pohár líbil. V případě, že máte nějaké nápady, návrhy nebo se chcete do organizace příštího poháru zapojit napište na spsvd@seznam.cz

Za pořadatele Pavel Rybařík

17 Replies to “Vyhlášení Jihočeského MTB poháru 2019”

 1. Děkuji organizátorům, můžete být spokojeni, jak se pohár vyvinul!! Myslím, že pravidla byla tento rok dobrá. Příští rok budeme mít další sportovní plány, ale určitě se vrátíme!

 2. Pravidla bych upravil:doplnit kategorii nad 70let na krátkou trať a dále zavést e-kola alespoň ve dvou kategoriích(do 60 a nad 60 let). Petr

  • Z pohledu prodejce elekro kol je požadavek na jejich zařazení do závodů pochopitelný. Firmy, které pořadatelům poskytují své služby se tomu také přizpůsobí, budou mít argument pro navýšení ceny za zajištění závodu nebo zachování ceny současné. Problém je, že se z MTB maratonu stane motoristický sport a to sebou přinese velmi složitá pravidla, technické přejímky před závodem a řešení protestů po závodě. Pokud se tak nestane, tak závod vyhraje motokrosař, který bude mít za zády peníze a absolventa nějaké technické univerzity. Ti co jezdí na elektro kole pro radost nebudou v 60 letech závodit. Polopatě: Vyhraje ten, který pojede průměr 60-100 km/h a na trati bude mít pomocníky s náhradními bateriemi. Nebo nyní mne napadá, pojedou všichni na stejném modelu kola a pak už jen bude záležet na marketingu, který to pomůže prosadit a komisi, která vybere dodavatele jednotného regulérního e-biku.

 3. Re:Vyhlaseni Jihoceskeho MTB poharu 2019 – STEVENS Jihocesky MTB pohar

  Медицинская практика, опыт врача, наработанный годами наблюдения за больными, ежедневным обучением у постели пациента в итоге формирует такое понятие, как искусство врача. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем все меньше искусства и постепенно врачевание превращается в ремесло, которое, в свою очередь, переходит в прейскурант и платные медицинские услуги. Тем не менее, реалии таковы, что современная медицинская и урологическая помощь, в клинике и на дому требует расходов как от врачей, так и от больных. Когда требуется срочная урологическая помощь для пожилого или маломобильного больного вызов уролога на дом платно становится удобным вариантом решения медицинской проблемы, ведь платная урологическая помощь позволяет врачу не экономить на качественных расходных материалах, использовать лучшее современной УЗИ оборудование и выполнять дорогостоящие лабораторные анализы с значительным дисконтом. В этом случае отличным вариантом будет обращение за качественной платной урологической помощью к специалисту с 20 летним стажем работы в практической урологии https://dr-egorov.ru/urolog_vizovdom.html в совершенстве владеющим всеми видами урологических и УЗИ исследований, специалисту с ученой степенью кандидата медицинских наук и высшей врачебной категорией. Эти звания свидетельствуют о многолетнем опыте врача – и докторе, потратившем годы на обучение искусству врачевания, которое, в настоящее время, встречается все меньше.

  Уролог на дом в Москве

 4. Vyhlaseni Jihoceskeho MTB poharu 2019 – STEVENS Jihocesky MTB pohar

  Гидра https://hydraruzspsnew4af.com/ – супермаркет для тайной покупки товаров и заказа услуг разного рода. На официальном сайте Гидры можно отыскать практически все, что вы только сможете представить. Сам ресурс предоставляет гарантию получения товара и вашей защиты. Каждый магазин и отдельные торговцы, зарегистрированные на проекте проверяются администрацией. Оплата сделок проводится с привлечением гаранта. Как итог, вы имеете возможность купить любой товар, и официальный сайт Гидра обеспечивает его поднятие. Нужно только перейти на зеркало Гидра, ввести верно капчу и залогиниться или зарегистрироваться на проекте, что делается в течение нескольких минут. Далее останется только подобрать нужный для вас клад и оформить сделку. hydra зеркало

 5. We provide acedemic learning English. we can edit all types of documents for private college students, authors and professionals. Our copywriter carefully read through your project and other documents, scouting for and removing any errors that ruin clarity of the quality of your work. Our target is simply helping you polish your document, and to provide you with intelligent editors in an simple and affordable way. Ivy League Editors is a online proofreading advantage brought into existence by graduates and professionals of Ivy League universities with a affection for the written word and a zeal for helping students smooth out their writing. Our mission is to help you clean up your documentpapaers, and to provide you with experienced and intelligent editors at a reasonable rates. After years of being students, editors, and writers, we sincerely believe that gifted academics deserve the highest quality of polishing. All of our group are graduates of Ivy League or Ivy League-level schools and are well-read in many different schools including English, political science, philosophy, sociology, history and law. All of our editors attended or attend an Ivy League or Ivy League-equivalent college and have vast experience polishing documents in various disciplines and genres. Check out my company site Learn English online free

 6. Many job seekers remain apprehensive pinpointing experienced resume drafting professionals equals a correct investment and this is a good inquiry, so we must first catalog some of the garden variety finishes that happen with administrators that make the contract and hire a reputable registered resume maker company.

  Lets start this discussion by acknowledging that a site for an job searching network referred to as Ladders, confirms that delivering a resume authored by a resume building mine for any present job opening raise that applicant’s odds of being selected by 60%. Moreover, mailing a deftly forged resume to virtually any online institutional vacancy vacancy increases that same applicant’s prospects of tagging an meeting by 41percent.

  Say it like you mean it, having a good resume that is created by a professional resume writing service ensures a syringe -sharp competitive ember to high level job seekers and surely administrative -level job searchers, so now almost every certified professional resume writer company also engenders strong and effective online profiles as well as superlative resumes. Kidding aside, going through securing a resume that is well -written and properly written is certainly the most vital juncture of any job search, yet obtaining an equally grounded LinkedIn presence is truthfully minimally less important in the ladder of getting employed.

  In in brief, the info don’t be arbitrary, hiring the superlative reputable professional resume writers guarantees provable good results for careerists and professionals which are navigating through job transformations. This spot is a worthy example of a superior professional resume writing services: Writing Executive Resume

 7. We are very happy having found your website, it is exactly everything my wife’s friendsMy friends from work have been dreaming for. The details here on the web page is definitely helpful and will offer my customers all throughout the week great information. It seems like web site gained a significant amount of specifics concerning subjects on the site and categories of topics and info greatly are inherent. I’m not usually on the net latley but when my kids and I get a chance We’re all the way into avidly searching archives of factual information or stuff closely similar. Cheers. If you wanted major helpful services like: trademark attorney washington dc or auto dealer website design check out my site.

 8. I am so glad to have clicked on your forum, it is exactly everything people at my job were hoping for. The knowledge on this web site is always supportive and will benefit my kids and I twice a week or more one of kind information. It seems like everone on the site has a large amount of info concerning the things I am interested in and other pages and information like wise are shown. Typically I’m not on the internet all day long but when my kids and I get a break We’re more often than not searching this sort of information and things likewise just like it. bye for now. If you know anyone that needed some services like: : We sell used Universal Support pallet racking and tear drop pallet rack of Long Beach

 9. my wife and I have been searching about. The type of detailed information on this blog is superb and helpful and is going to help me in our studies twice a week or more. It is obvious this forum acquired a lot of details about this and the other hyper links and information definitely show it. I’m not typically on the internet most of the time but when I have a drink I am more often than not researching for this sort of factual information or things closely related to it. If you get a chance, check out at my website: scientific proofreadingwriting in around near, close to, about, located in, from Bloomington, Indiana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*