Přihláška – prototyp

Přihlásit se a zaplatit zvýhodněné startovné do celého Jihočeského MTB poháru 2015 v kategoriích M, A, B, C, D, E, Z, H, F je možné online do 24.4.2015. Po tomto datu se bude možné přihlásit a zaplatit až v den prvního závodu, tzn. 2. 5. 2015 v Tálíně.

Závodník, který se přihlásí předem do celého Jihočeského MTB poháru a zaplatí stanovené startovné, je tímto krokem přihlášen ke všem závodům seriálu.

Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do každého závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu).

Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jím určenou osobou) – formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.

Platební údaje k zaplacení startovného obdržíte emailem po odeslání přihlášky.

 

PŘIHLÁŠKA JEDNOTLIVCE DO JČ MTB POHÁRU 2015

PŘIHLÁŠKA TÝMU DO JČ MTB POHÁRU 2015

 

Seznam závodníků přihlášených do JČ MTB poháru 2015
Seznam týmů přihlášených do JČ MTB poháru 2015

 

Ceny startovného:

  • přihláška jednotlivce k celému seriálu (kategorie M, A, B, C, D, E, Z, H, F) … 1.750 Kč
  • přihláška jednotlivce k celému seriálu (kategorie M, A, B, C, D, E, Z, H, F), je-li současně přihlášen do celé Galaxy série 2015 (tuto skutečnost uveďte v přihlášce do JČ MTB poháru) … 1.000 Kč
  • přihláška týmu k celému seriálu (kategorie. M, A, B, C, D, E, Z, H, F) … 1.000 Kč

Pokud se závodník přihlásí předem k celému Jihočeskému MTB poháru 2015, bude činit cena startovného 250 Kč na jeden závod.

Celoseriálové startovné je při neúčasti závodníka v jednotlivém závodě nepřenosné!

Přihlášky ke startu dětí ve vložených závodech lze podávat pouze v den konání závodu přímo u jeho pořadatelů.

Výše startovného a přihlašování  na jednotlivé  závody je plně v kompetenci pořadatele a řeší je propozice jednotlivých závodů poháru.

Těšíme se na Vaši účast,
pořadatelé Jihočeského MTB poháru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*