MTB GS TECHNIK Jistebnice

Datum:

sobota 17. 8. 2019

Web závodu:

https://sites.google.com/site/spsvdjistebnice/maraton

Přihláška:

online registrace

startovní listina

Ředitel závodu:

Fratišek Plocha
mobil: +420 721 563 364

další kontakty:

Pavel Rybařík
mobil: +420 731 604 409
spsvd@seznam.cz

Zdeněk Tomeček
mobil: +420 731 402 943
zdendatom@seznam.cz

Prezentace:

Pátek 16. 8. 2019: 19.00 – 21.00 hod. na sportovišti u rybníka Smolík
Sobota 17. 8. 2019: 8.00 – 12.00 hod. na sportovišti u rybníka Smolík

Trasy:

A – 45 km – jeden okruh, převýšení 1.058 výšk. metrů
B – 26 km – jeden zkrácený okruh, převýšení 592 výšk. metrů
dětský závod

Trasa závodu vede členitou krajinou Jistebnické vrchoviny, mimo jiné s výjezdem na její nejvyšší vrchol, Javorovou skálu 723 m n. m.  Především milovníci zimních sportů uvítají průjezd Sportrelax centrem Monínec, který si vzhledem k překonávanému převýšení budou mít čas pořádně prohlédnout

Popis tratí:
 • Dlouhá trasa:
  Po startu z jistebnického náměstí pojedete za doprovodným vozidlem Policie ČR po silnici č. 122 směr Milevsko, před značkou konec obce odbočíte doprava ulicí Zámecká, na jejím konci odbočíte vlevo do ulice Drahnětická a budete pokračovat po polní cestě na sv. Máří Magdalenu a dále po cestě až na silnici do Svoříže, projedete Svoříží a po polní cestě zpět nahoru na sv. Máří Magdalenu, křížovou cestou do Jistebnice, Drahnětickou ulicí směrem do kopce, najedete zpět na silnici č. 122 směr Milevsko a na kopci před vysílačem odbočíte doleva, přes vrchol Smrčí (648 m n./m) sjedete do Hůrky a přes „Veverku“ pěkným sjezdem do Vlásenice. Odtud polními a lesními cestami na Rozcestí u Bejšova a dále lesními cestami na Kostelec, kolem kostela Narození Panny Marie po žluté tur.značce přes vrchol Bukovec (658 m n./m) do Pikova, lesními cestami přejedete přes vrchol Dehetník (680 m n./m) do Kamenné Lhoty. Těsně za poslední chalupou odbočíte vpravo a ze šikma po loukách přijedete na spodní okraj sjezdovky ve Smrkově. Cestou kolem potoka a rybníků vyjedete na silnici spojující Jistebnici a Libenice, kterou přejedete a odbočíte vpravo do Dolního Smrkova, kde narazíte na OBČERSTVOVACÍ STANICI spolu s králem Miroslavem a jeho oddanými podanými, poté křížem krážem lesem (kde se trasy rozdělují) odbočíte DOPRAVA a projedete na Ostrý. Následuje divoká příroda a hluboké lesy, přejedete s Jihočeského kraje do kraje Středočeského a ocitnete se na dětské sjezdovce pod hotelem Monínec ve Sportrelax centru Monínec. Ještě několik desítek výškových metrů a už tu je nejvyšší vrchol Jistebnické vrchoviny, Javorová skála (723 m n./m). Po vaší pravé ruce si všimněte Staré Poštovny převezené sem ze Sněžky. Z Busin se po nenáročném sjezdu dostanete do Starcovy Lhoty, po polních cestách do Nadějkova, Hubova, Nepřejova, Plechova, těsně před Chlumem doprava a po loukách do Jistebnice, průjezd Jistebnickými sady a nad nimi se obě dvě trasy spojí a závodníci projedou “lipkami”, po hrázi rybníka do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.
 •  

Krátká trasa:

 • Shodná a po rozdělení tras v lese nad Dolním Smrkovem pojedete DOLEVA a dojedete lesní cestou do Nehonína, a po loukách kolem jistebnických rybníků nad Jistebnické sady, kde se obě dvě trasy spojí, pak “lipkami dolů” a po hrázi rybníka Smolík a do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.
 • Krátká trasa mapa a profil: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=223321
Start:

Trasa A – dlouhá (všechny kategorie) – 13.30 hod. z Náměstí v Jistebnici
Trasa B – krátká (všechny kategorie) – 14.00 hod. z Náměstí v Jistebnici
Vložené závody dětí – od 9.30 hod. na sportovišti u rybníka Smolík

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A a na trase B.

Kategorie:

Trasa A (45 km) 
MA18-29 … muži 18 – 29 let (rok nar. 1990-2001)
MA30-39 … muži 30 – 39 let (rok nar. 1980-1989)
MA40-49 … muži 40 – 49 let (rok nar. 1970-1979)
MA50-59 … muži 50 – 59 let (rok nar. 1960-1969)
MA60+ … muži 60 a více let (rok nar. 1959 a dříve)
ZA18-29 … ženy 18 – 29 let (rok nar. 1990-2001)
ZA30-39 … ženy 30 – 39 let (rok nar. 1980-1989)
ZA40+ … ženy 40 a více (rok nar. 1979 a dříve)

Trasa B (26 km)
MB15-18 … junioři 15 – 18 let (rok nar. 2001-2004)
MB19-35 … muži 19 – 35 let (rok nar. 1984-2000)
MB36-49 … muži 36 – 49 let (rok nar. 1970-1983)
MB50+ … muži 50 a více let (rok nar. 1969 a dříve)
ZB15-18 … juniorky 15 – 18 let (rok nar. 2001-2004)
ZB19-35 … ženy 19 – 35 let (rok nar. 1984-2000)
ZB36+ … ženy 36 a více let (rok nar. 1983 a dříve)
TD … tandemy

Vložené závody dětí:
Z4 … odrážedla děvčata do 4 let (rok nar. 2015 a později)
M4 … odrážedla chlapci do 4 let (rok nar. 2015 a později)
Z6 … děvčata do 6 let (rok nar. 2013 a později)
M6 … chlapci do 6 let (rok nar. 2013 a později)
Z7-9 … děvčata 7 – 9 let (rok nar. 2010-2012)
M7-9 … chlapci 7 – 9 let (rok nar. 2010-2012)
Z10-12 … mladší žákyně 10 – 12 let (rok nar. 2007-2009)
M10-12 … mladší žáci 10 – 12 let (rok nar. 2007-2009)
Z13-14 … starší žákyně 13 – 14 let (rok nar. 2005-2006)
M13-14 … starší žáci 13 – 14 let (rok nar. 2005-2006)

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie dle svého uvážení (družstva, rodinné týmy).
Každý jezdec je povinen přihlásit se do příslušné kategorie podle svého věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.
Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu a tudíž není nutno vyplňovat tento formulář).
Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jinou jím určenou osobou) – formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.

Startovné:
 • pro předem přihlášené  (platba musí dorazit do 14. 8. 2019): krátká trať 300 Kč, dlouhá trať 350 Kč, odrážedla zdarma, ostatní děti 80 Kč
 • Na místě: krátká trať 400 Kč, dlouhá trať 400 Kč, odrážedla zdarma, ostatní děti 100 Kč

Při neúčasti závodníka se zaplacené startovné nevrací, po dohodě s pořadatelem je možné přenos startovního čísla na jiného závodníka do 10 dnů předem zdarma, poté a na místě za poplatek Kč 50,-.

Občerstvení:

krátká trať i dlouhá trať Dolní Smrkov – jídlo, pití
v cíli pro všechny závodníky teplé jídlo + nápoj

Vyhlášení:

12.00 hod. – vyhlášení vítězů vložených dětských závodů
18.00 hod. – vyhlášení vítězů tras A, B, rodinných týmů

Ceny:
 • pro první tři v každé kategorii na trase A
 • pro první tři v každé kategorii na trase B
 • pro první tři v každé dětské kategorii, drobnost pro všechny startující děti
Časový program:

Pátek 16. 8. 2019 
19.00 – 21.00 Prezentace

Sobota 17. 8. 2019 
8.00 – 12.00 Prezentace
9.30 – 11.30 Vložené dětské závody – sportoviště u rybníka Smolík
11:30 Taneční šou pro děti
12:00 Slavnostní vyhlášení vítězů vložených dětských závodů 
13.30 Start trasy A (dlouhá trasa) – 45 km z Náměstí Jistebnice
14.00 Start trasy B (krátká trasa) – 26 km z Náměstí Jistebnice
od 13.00 Výdej jídla pro závodníky, možnost zakoupení pro nezávodníky:
                – těstoviny s boloňskou omáčkou 
                – těstoviny na sladko (mák,cukr) 
13.15 Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy B
14.40 Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy A
od 16.00 K poslechu a tanci začne hrát DJ Roman
18.00 Slavnostní vyhlášení vítězů trasy A, B, rodinných týmů 
a dále následuje volná zábava – hudba, tanec, zpěv…
Pro děti po celou dobu k dispozici skákací hrad.

Ubytování: 

Pro závodníky a jejich doprovod nabízíme možnost ubytování od pátku 16. 8. 2019 do neděle 18. 8. 2019 v Sokolovně v Jistebnici – cca 500 m od zázemí závodu. Cena: 50 Kč za osobu a noc. K dispozici: WC, teplá sprcha. Je zapotřebí vlastní karimatka, spacák.
Kdo má zájem, prosím kontaktujte: Roman Kubů 773378878.
Dále je možnost přespání ve vlastních stanech na louce sportoviště u rybníka Smolík.

Další informace:
Všichni závodníci, činovníci závodu i diváci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Účastník závodu prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a účasti na tomto závodě.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR
Závodníci smí závod absolvovat pouze na horských nebo trekingových kolech, závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových, nebude start povolen.
Pro všechny závodníky je povinná výbava cyklistická přilba.
Účastníci souhlasí a berou na vědomí:
– že závod se jede za plného silničního provozu, a že budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb. v platném znění
– v případě odstoupení ze závodu nebo nemožnosti pokračování v závodě nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
– že pořadatel závodu nezodpovídá za případné škody vzniklé na zdraví a věcech závodníkům, jejich rodinným příslušníkům či doprovodu, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci výlučně nepřevzal do úschovy a ani za škody jim vzniklé jimi třetí osobě
– že pořadatel závodu zpracuje jím poskytnuté údaje s tím, že tyto nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, že budou použity pouze pro účely tohoto závodu a budou náležitě chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Povinností každého startujícího je cyklistická přilba.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*