Trek Jistebnický maraton

Závod je součástí Galaxy série 2017 a Jihočeského MTB poháru 2017.

Datum:

sobota 19. 8. 2017

Web závodu:

https://sites.google.com/site/spsvdjistebnice/maraton

Přihláška:

Online přihlašování spustíme později.

Ředitel závodu:

Pavel Rybařík
mobil: +420 731 604 409
spsvd@seznam.cz

další kontakt:
Zdeněk Tomeček
mobil:  +420 731 402 943
zdendatom@seznam.cz

Prezentace:

Pátek 18. 8. 2017: 19.00 – 21.00 hod. na sportovišti u rybníka Smolík
Sobota 19. 8. 2017: 8.00 – 11.30 hod. na sportovišti u rybníka Smolík

Trasy:

A – 44 km – jeden okruh, převýšení 1.030 výšk. metrů
B – 29 km – jeden zkrácený okruh, převýšení 661 výšk. metrů
dětský závod

Trasa závodu vede členitou krajinou Jistebnické vrchoviny, mimo jiné s výjezdem na její nejvyšší vrchol, Javorovou skálu 723 m n. m.  Především milovníci zimních sportů uvítají průjezd Sportrelax centrem Monínec, který si vzhledem k překonávanému převýšení budou mít čas pořádně prohlédnout

Popis tratí:
 • Dlouhá trasa:
  Po startu z jistebnického náměstí pojedete za doprovodným vozidlem Policie ČR po silnici č. 122 směr Milevsko, před značkou konec obce odbočíte doprava ulicí Zámecká, na jejím konci odbočíte vlevo do ulice Drahnětická a budete pokračovat po polní cestě na sv. Máří Magdalenu a dále po cestě až na silnici do Svoříže, projedete Svoříží a po polní cestě zpět nahoru na sv. Máří Magdalenu, křížovou cestou do Jistebnice, Drahnětickou ulicí směrem do kopce, najedete zpět na silnici č. 122 směr Milevsko a na kopci před vysílačem odbočíte doleva, přes vrchol Smrčí (648 m n./m) sjedete do Hůrky a přes „Veverku“ pěkným sjezdem do Vlásenice. Odtud polními a lesními cestami na Rozcestí u Bejšova a dále lesními cestami na Kostelec, kolem kostela Narození Panny Marie po žluté tur.značce přes vrchol Bukovec (658 m n./m) do Pikova, lesními cestami přejedete přes vrchol Dehetník (680 m n./m) do Kamenné Lhoty a Smrkova, kde vás přivítá král Miroslav a jeho oddaní poddaní. V Dolním Smrkově opět opustíte silnici a narazíte na OBČERSTVOVACÍ STANICI, poté křížem krážem lesem (kde se trasy rozdělují) projedete na Ostrý. Následuje divoká příroda a hluboké lesy, přejedete s Jihočeského kraje do kraje Středočeského a ocitnete se na dětské sjezdovce pod hotelem Monínec ve Sportrelax centru Monínec. Pozor!!! Zde VRCHAŘSKÁ PRÉMIE na Monínci. Ještě několik desítek výškových metrů a už tu je nejvyšší vrchol Jistebnické vrchoviny, Javorová skála (723 m n./m). Po vaší pravé ruce si všimněte Staré Poštovny převezené sem ze Sněžky. Z Busin se po náročném sjezdu dostanete do Starcovy Lhoty, po polních cestách do Nadějkova, Hubova, Nepřejova, Plechova, těsně před Chlumem do prava a po loukách do Jistebnice, kde u prvních domků se můžete a nemusíte zúčastnit Závodu ve skoku dalekém, který pro vás připravil Fan klub Fiat Tábor, v Jistebnických sadech opět obě dvě trasy spojí a závodníci projedou cílem na sportovišti u rybníka Smolík.

mapa       profil

 • Krátká trasa:
  Po rozdělení tras v lese nad Dolním Smrkovem dojedete lesní cestou do Nehonína, a po loukách kolem jistebnických rybníků a Jistebnickými sady, kde se můžete a nemusíte zúčastnit Závodu ve skoku dalekém, který pro vás připravil Fan klub Fiat Tábor, tam se obě dvě trasy opět spojí a míří do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.

mapa       profil

Start:

Trasa A (všechny kategorie) – 12.30 hod. z Náměstí v Jistebnici
Trasa B (všechny kategorie) – 13.00 hod. z Náměstí v Jistebnici
Vložené závody dětí – od 9.30 hod. na sportovišti u rybníka Smolík

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A a na trase B.

Kategorie:

Trasa A (44 km) 
muži A1 – 19 – 29 let
muži B1 – 30 – 39 let
muži C1 – 40 – 49 let
muži D1 –  50 a více let
ženy Z1 – 19 – 35 let
ženy H1 – 36 a více let

Trasa B (29 km)
mládež Z3 – juniorky 15 – 18 let
mládež M3 – junioři 15 – 18 let
muži A2 –  19 – 29 let
muži B2 – 30 – 39 let
muži C2 –  40 – 49 let
muži D2 – 50 – 59 let
muži E2 – 60 a více let
ženy Z2 – 19 – 29 let
ženy H2 – 36 a více let
tandemy TD

Vložené závody dětí:
odrážedla
U6W – děvčata do 6 let
U6M – chlapci do 6 let
U9W – děvčata 7 – 9 let
U9M – chlapci 7 – 9 let
M1 – mladší žáci (10 – 12 let)
Z1 – mladší žákyně (10 – 12 let)
M2 – starší žáci (13 – 14 let)
Z2 – starší žákyně (13 – 14 let)

Rodinné týmy: Součet bodů 3 rodinných příslušníků, z nichž minimálně 1 musí být do 15 let.

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie dle svého uvážení (družstva, rodinné týmy).
Každý jezdec je povinen přihlásit se do příslušné kategorie podle svého věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.
Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu a tudíž není nutno vyplňovat tento formulář).
Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jinou jím určenou osobou) – formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.

Startovné:
 • do 10 dnů předem Kč 350,-
  Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele.
 • Poté a na místě: Kč 450,-
 • Vložené závody dětí – děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let na místě Kč 50,-

Úhrada startovného: Na účet u Fio banky číslo: 2700757484/2010, variabilní symbol = datum narození ve formátu dd/mm/yyyy = př. 12051981

Při neúčasti závodníka se zaplacené startovné nevrací, po dohodě s pořadatelem je možné přenos startovního čísla na jiného závodníka do 10 dnů předem zdarma, poté a na místě za poplatek Kč 50,-.

Občerstvení:

krátká trať i dlouhá trať Dolní Smrkov – jídlo, pití
v cíli pro všechny závodníky teplé jídlo + nápoj

Vyhlášení:

12.00 hod. – vyhlášení vítězů vložených dětských závodů
17.00 hod. – vyhlášení vítězů tras A a B
ceny na dlouhé i krátké trati pro první tři v každé kategorii, pro první tři rodinné týmy, pro první tři v každé dětské kategorii, drobnost pro všechny startující děti

Časový program:

Pátek 18.8.2017 
19.00 h – 21.00 h Prezentace

Sobota 19.8.2017 
8.00 h – 11.30 h Prezentace
9.30 h – 11.30 h Vložené dětské závody
12.30 h Start trasy A – 44 km, 1 kolo, převýšení 1.030 výšk. metrů
13.00 h Start trasy B – 29 km, 1 zkrácené kolo, převýšení 661 výšk. metrů
12.00 h Slavnostní vyhlášení vítězů vložených dětských závodů
od 14.00 h Výdej jídla pro závodníky, možnost zakoupení pro nezávodníky:
                – těstoviny s boloňskou omáčkou
                – těstoviny na sladko (mák,cukr)
14.00 h Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy B
14.00 h Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy A
od 15.00 h K poslechu a tanci začne hrát živá kapela
17.00 h Slavnostní vyhlášení vítězů trasy A, B
a dále následuje volná zábava s živou popř. reprodukovanou hudbou

Pro děti po celou dobu k dispozici skákací hrad.

Ubytování: 

Pro závodníky a jejich doprovod nabízíme možnost ubytování od pátku 18.8.2017 do neděle 20.8.2017 v Sokolovně v Jistebnici – cca 500 m od zázemí závodu. Cena: 5 Kč za osobu a noc. K dispozici: WC, teplá sprcha. Je zapotřebí vlastní karimatka, spacák.
Kdo má zájem, prosím kontaktujte: Roman Kubů 773378878.
Dále je možnost přespání ve vlastních stanech na louce sportoviště u rybníka Smolík.

Další informace:
Všichni závodníci, činnovníci závodu i diváci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Účastník závodu prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a účasti na tomto závodě.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR
Závodníci smí závod absolvovat pouze na horských nebo trekingových kolech, závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových, nebude start povolen.
Pro všechny závodníky je povinná výbava cyklistická přilba.
Účastníci souhlasí a berou na vědomí:
– že závod se jede za plného silničního provozu, a že budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb. v platném znění
– v případě odstoupení ze závodu nebo nemožnosti pokračování v závodě nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
– že pořadatel závodu nezodpovídá za případné škody vzniklé na zdraví a věcech závodníkům, jejich rodinným příslušníkům či doprovodu, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci výlučně nepřevzal do úschovy a ani za škody jim vzniklé jimi třetí osobě
– že pořadatel závodu zpracuje jím poskytnuté údaje s tím, že tyto nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, že budou použity pouze pro účely tohoto závodu a budou náležitě chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Povinností každého startujícího je cyklistická přilba.

Fotogalerie: 

2014: foto1, foto2, foto3, foto4, foto5

2013: foto1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ochrana proti spamu - doplňte správné číslo *