MTB GS TECHNIK Jistebnice

Aktuální propozice závodu doplníme později.

Datum:

sobota 17. 8. 2019

Web závodu:

https://sites.google.com/site/spsvdjistebnice/maraton

Přihláška:

startovní listina

Ředitel závodu:

Fratišek Plocha
mobil: +420 721 563 364

další kontakty:

Pavel Rybařík
mobil: +420 731 604 409
spsvd@seznam.cz

Zdeněk Tomeček
mobil: +420 731 402 943
zdendatom@seznam.cz

Prezentace:

Pátek 17. 8. 2018: 19.00 – 21.00 hod. na sportovišti u rybníka Smolík
Sobota 18. 8. 2018: 8.00 – 11.00 hod. na sportovišti u rybníka Smolík

Trasy:

A – 45 km – jeden okruh, převýšení 1.058 výšk. metrů
B – 26 km – jeden zkrácený okruh, převýšení 592 výšk. metrů
dětský závod

Trasa závodu vede členitou krajinou Jistebnické vrchoviny, mimo jiné s výjezdem na její nejvyšší vrchol, Javorovou skálu 723 m n. m.  Především milovníci zimních sportů uvítají průjezd Sportrelax centrem Monínec, který si vzhledem k překonávanému převýšení budou mít čas pořádně prohlédnout

Popis tratí:
 • Dlouhá trasa:
  Po startu z jistebnického náměstí pojedete za doprovodným vozidlem Policie ČR po silnici č. 122 směr Milevsko, před značkou konec obce odbočíte doprava ulicí Zámecká, na jejím konci odbočíte vlevo do ulice Drahnětická a budete pokračovat po polní cestě na sv. Máří Magdalenu a dále po cestě až na silnici do Svoříže, projedete Svoříží a po polní cestě zpět nahoru na sv. Máří Magdalenu, křížovou cestou do Jistebnice, Drahnětickou ulicí směrem do kopce, najedete zpět na silnici č. 122 směr Milevsko a na kopci před vysílačem odbočíte doleva, přes vrchol Smrčí (648 m n./m) sjedete do Hůrky a přes „Veverku“ pěkným sjezdem do Vlásenice. Odtud polními a lesními cestami na Rozcestí u Bejšova a dále lesními cestami na Kostelec, kolem kostela Narození Panny Marie po žluté tur.značce přes vrchol Bukovec (658 m n./m) do Pikova, lesními cestami přejedete přes vrchol Dehetník (680 m n./m) do Kamenné Lhoty. Těsně za poslední chalupou odbočíte vpravo a ze šikma po loukách přijedete na spodní okraj sjezdovky ve Smrkově. Cestou kolem potoka a rybníků vyjedete na silnici spojující Jistebnici a Libenice, kterou přejedete a odbočíte vpravo do Dolního Smrkova, kde narazíte na OBČERSTVOVACÍ STANICI spolu s králem Miroslavem a jeho oddanými podanými, poté křížem krážem lesem (kde se trasy rozdělují) odbočíte DOPRAVA a projedete na Ostrý. Následuje divoká příroda a hluboké lesy, přejedete s Jihočeského kraje do kraje Středočeského a ocitnete se na dětské sjezdovce pod hotelem Monínec ve Sportrelax centru Monínec. Ještě několik desítek výškových metrů a už tu je nejvyšší vrchol Jistebnické vrchoviny, Javorová skála (723 m n./m). Po vaší pravé ruce si všimněte Staré Poštovny převezené sem ze Sněžky. Z Busin se po nenáročném sjezdu dostanete do Starcovy Lhoty, po polních cestách do Nadějkova, Hubova, Nepřejova, Plechova, těsně před Chlumem doprava a po loukách do Jistebnice, průjezd Jistebnickými sady a nad nimi se obě dvě trasy spojí a závodníci projedou “lipkami”, po hrázi rybníka do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.
 •  

Krátká trasa:

 • Shodná a po rozdělení tras v lese nad Dolním Smrkovem pojedete DOLEVA a dojedete lesní cestou do Nehonína, a po loukách kolem jistebnických rybníků nad Jistebnické sady, kde se obě dvě trasy spojí, pak “lipkami dolů” a po hrázi rybníka Smolík a do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.
 • Krátká trasa mapa a profil: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=223321
Start:

POZOR ZMĚNY ČASŮ STARTŮ!
Trasa B – krátká (všechny kategorie) – 12.30 hod. z Náměstí v Jistebnici
Trasa A – dlouhá (všechny kategorie) – 13.00 hod. z Náměstí v Jistebnici
Vložené závody dětí – od 9.30 hod. na sportovišti u rybníka Smolík

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A a na trase B.

Kategorie:

Trasa A (45 km) 
muži A1 – 19 – 29 let (rok nar. 1989-1999)
muži B1 – 30 – 39 let (rok nar. 1979-1988)
muži C1 – 40 – 49 let (rok nar. 1969-1978)
muži D1 –  50 a více let (rok nar. 1968 a dříve)
ženy Z1 – 19 – 35 let (rok nar. 1983-1999)
ženy H1 – 36 a více let (rok nar. 1982 a dříve)

Trasa B (26 km)
mládež Z3 – juniorky 15 – 18 let (rok nar. 2000-2003)
mládež M3 – junioři 15 – 18 let  (rok nar. 2000-2003)
muži A2 –  19 – 29 let (rok nar. 1989-1999)
muži B2 – 30 – 39 let (rok nar. 1979-1988)
muži C2 –  40 – 49 let (rok nar. 1969-1978)
muži D2 – 50 – 59 let (rok nar. 1959-1968)
muži E2 – 60 a více let (rok nar. 1958 a dříve)
ženy Z2 – 19 – 35 let (rok nar. 1983-1999)
ženy H2 – 36 a více let (rok nar. 1982 a dříve)
tandemy TD

Vložené závody dětí:
D4 – odrážedla děvčata do 4 let (rok nar. 2014 a později)
Ch4 – odrážedla chlapci do 4 let (rok nar. 2014 a později)
D6 – děvčata do 6 let (rok nar. 2012 a později)
Ch6 – chlapci do 6 let (rok nar. 2012 a později)
D9 – děvčata 7 – 9 let (rok nar. 2009-2011)
Ch9 – chlapci 7 – 9 let (rok nar. 2009-2011)
D12 – mladší žákyně 10 – 12 let (rok nar. 2006-2008)
Ch12 – mladší žáci 10 – 12 let (rok nar. 2006-2008)
D14 – starší žákyně 13 – 14 let (rok nar. 2004-2005)
Ch14 – starší žáci 13 – 14 let (rok nar. 2004-2005)

Rodinné týmy: Součet bodů 3 rodinných příslušníků, z nichž minimálně 1 musí být do 15 let.

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie dle svého uvážení (družstva, rodinné týmy).
Každý jezdec je povinen přihlásit se do příslušné kategorie podle svého věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.
Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu a tudíž není nutno vyplňovat tento formulář).
Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jinou jím určenou osobou) – formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.

Startovné:
 • do 10 dnů předem  (t.j. do 8. 8. 2018 na účtu pořadatele) Kč 300,-
  Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele.
 • Poté a na místě: Kč 400,-
 • Vložené závody dětí – děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let na místě Kč 50,-

Úhrada startovného: Na účet u Fio banky číslo: 2700757484/2010, variabilní symbol = datum narození ve formátu ddmmyyyy = př. pro dat. narození 12.5.1981: 12051981

Při neúčasti závodníka se zaplacené startovné nevrací, po dohodě s pořadatelem je možné přenos startovního čísla na jiného závodníka do 10 dnů předem zdarma, poté a na místě za poplatek Kč 50,-.

Občerstvení:

krátká trať i dlouhá trať Dolní Smrkov – jídlo, pití
v cíli pro všechny závodníky teplé jídlo + nápoj

Vyhlášení:

12.00 hod. – vyhlášení vítězů vložených dětských závodů
17.00 hod. – vyhlášení vítězů tras A, B, rodinných týmů

Ceny:
 • pro prvních pět v každé kategorii na trase A
 • pro první tři v každé kategorii na trase B
 • pro první tři rodinné týmy
 • pro první tři v každé dětské kategorii, drobnost pro všechny startující děti
 • pohár pro Mistra Jihočeského kraje mládeže v každé kategorii
Časový program:

Pátek 17.8.2018 
19.00 – 21.00 Prezentace

Sobota 18.8.2018 
8.00 – 11.00 Prezentace
9.30 – 11.30 Vložené dětské závody – sportoviště u rybníka Smolík
11:30 Taneční šou pro děti
12:00 Slavnostní vyhlášení vítězů vložených dětských závodů 
12.30 Start trasy B (krátká trasa) – 26 km z Náměstí Jistebnice 
13.00 Start trasy A (dlouhá trasa) – 45 km z Náměstí Jistebnice
od 13.00 Výdej jídla pro závodníky, možnost zakoupení pro nezávodníky:
                – těstoviny s boloňskou omáčkou 
                – těstoviny na sladko (mák,cukr) 
13.15 Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy B
14.40 Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy A
od 16.00 K poslechu a tanci začne hrát DJ Roman
17.00 Slavnostní vyhlášení vítězů trasy A, B, rodinných týmů 
a dále následuje volná zábava – hudba, tanec, zpěv…
Pro děti po celou dobu k dispozici skákací hrad.

Ubytování: 

Pro závodníky a jejich doprovod nabízíme možnost ubytování od pátku 17.8.2018 do neděle 19.8.2018 v Sokolovně v Jistebnici – cca 500 m od zázemí závodu. Cena: 50 Kč za osobu a noc. K dispozici: WC, teplá sprcha. Je zapotřebí vlastní karimatka, spacák.
Kdo má zájem, prosím kontaktujte: Roman Kubů 773378878.
Dále je možnost přespání ve vlastních stanech na louce sportoviště u rybníka Smolík.

Další informace:
Všichni závodníci, činnovníci závodu i diváci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Účastník závodu prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a účasti na tomto závodě.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR
Závodníci smí závod absolvovat pouze na horských nebo trekingových kolech, závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových, nebude start povolen.
Pro všechny závodníky je povinná výbava cyklistická přilba.
Účastníci souhlasí a berou na vědomí:
– že závod se jede za plného silničního provozu, a že budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb. v platném znění
– v případě odstoupení ze závodu nebo nemožnosti pokračování v závodě nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
– že pořadatel závodu nezodpovídá za případné škody vzniklé na zdraví a věcech závodníkům, jejich rodinným příslušníkům či doprovodu, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci výlučně nepřevzal do úschovy a ani za škody jim vzniklé jimi třetí osobě
– že pořadatel závodu zpracuje jím poskytnuté údaje s tím, že tyto nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, že budou použity pouze pro účely tohoto závodu a budou náležitě chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Povinností každého startujícího je cyklistická přilba.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*